Úvod - Aktuality

Aktuality

Starostové proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního plynu v česko-polském pohraničí (Oblast Krkonoše až Orlické hory)

20160114 Bozanov

Božanov, 14. 1. 2016

Představitelé dobrovolných svazků obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástupci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí se ve čtvrtek 14. ledna 2016 sešli v Božanově, aby prodiskutovali nebezpečí průzkumu či těžby uranu a metanu na polské straně. Setkání se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a starostové Náchoda Jan Birke a Trutnova Ivan Adamec. Většina z přítomných má bohaté zkušenosti s odmítnutím průzkumu a těžby břidlicových plynů v roce 2012. 

Diskutovalo se za účasti zástupce ministerstva životního prostředí, CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF především o nutnosti ochrany podzemních vod v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontaktu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, proto je třeba komunikovat na všech úrovních“, uvedl v úvodu jednání Jan Birke.

Cílem setkání bylo důrazně upozornit polskou stranu, že v průběhu minulých čtyř let občané české části příhraničního území jednoznačně odmítli průzkum i těžbu břidlicových plynů právě z důvodu její nebezpečnosti pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. V případě záměru průzkumu či těžby uranu a metanu budou starostové opět postupovat jednotně a zásadně jej odmítají.

Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohatství s ničím nesrovnatelné. Na české straně je využívána k zásobování až 150 tis. obyvatel regionu. Je také stáčena jako kojenecká s distribucí nejen do celé ČR, ale i na Slovensko a do Polska! Dotčené území na české straně rovněž disponuje mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v celém regionu. Proto je nezbytné tyto hodnoty chránit.

Starostové se dohodli na společném postupu a v závěru jednání podepsali deklaraci proti záměru průzkumu a těžby uranu a metanu v česko-polském pohraničí. Tento dokument je přílohou této zprávy. Následně bude přeložen do polského jazyka, aby mohl být k dispozici představitelům samospráv pro předání informace polským kolegům.

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a mezinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a ministra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutelnost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu území v pohraničí smí a co ne“, uvedl Ivan Adamec.

V závěru se přítomní starostové dohodli na následujících krocích:

- překlad deklarace do polského jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně, 

- bude vyvolána schůzka na uvedené téma s ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M.,

- bude oslovena těžařská firma na polské straně pro získání dalších informací.

DEKLARACE PROTI ZÁMĚRU PRŮZKUMU A TĚŽBY URANU A METANU V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ - 14. 1. 2016

 

Broumovsko je ve finále prestižní soutěže EDEN

Email Tisk PDF

Broumov – Broumovský region se probojoval do finále 8. ročníku prestižní soutěže Evropské komise o excelentní turistickou destinaci EDEN. Destinace Broumovsko soutěží se svým produktem „Broumovsko regionální produkt“.

Tématem letošního osmého ročníku soutěže je Cestovní ruch a lokální gastronomie. Do národního finále se kromě Broumovska dostaly další čtyři destinace: Jeseníky, Orlické hory a Podorlicko, Slovácko a Železné hory. Broumovský region soutěží se svým produktem „Broumovsko regionální produkt“, Jeseníky s produktem „Ochutnejte Jeseníky“, Orlické hory a Podorlicko o titul bojují s „Magdaleninou kuchařkou“, Slovácko láká na „Tož ochutnejte Slovácko“ a Železné hory soutěží s „Gurmánskou stezkou“. 

„Velmi nás těší, že se regionu Broumovsko podařilo dostat se do finále soutěže EDEN 2015. Nyní nás dle pořadatelů čeká návštěva hodnotící komise, která rozhodne o konečném pořadí jednotlivých finalistů. Současně máme vyhlášenou výzvu příjmu žádostí o regionální značku a těšíme se, že během září se řady držitelů regionální značky opět rozrostou. Zároveň považujeme také za úspěch, že jeden z našich partnerů, Restaurace Švejk v Meziměstí, získala značku Czech Specials, jejímž cílem je podpořit restaurace nabízející tradiční českou poctivou gastronomii v moderním pojetí,“ řekla Markéta Hanušová ze Společnosti pro destinační management Broumovska, která produkt do soutěže přihlásila. 

Vítěz soutěže bude vyhlášen během slavnostního večera pořádaného v rámci Fóra cestovního ruchu v listopadu 2015 v Plzni.

 
   

Strana 1 z 24

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558