Úvod - Broumovsko - Benediktini na Broumovsku

Benediktini na Broumovsku

Email Tisk PDF
b_klaster-10Řád sv. Benedikta je nejstarší organizovaná řehole západní Evropy. Benedikt zřídil první konvent již v roce 529 na Monte Casinnu v Itálii. V Čechách vznikl první benediktinský klášter r. 993 v Břevnově. Ten se stal mateřským klášterem pro nová opatství a probošství. Samostatným opatstvím byl klášter Hradisko nedaleko Olomouce, Opatovice a Sázava. Rajhradské opatství bylo nejstarší, v druhé pol. 13.st. vznikl klášter v nedaleké Polici n. M. a jako poslední byl založen klášter v Broumově (14. stol.).

Význam benediktinského řádu ve vývoji a kultivaci Broumovska je velký. Jeho působení se zde odehrávalo v hospodářské, duchovní a kulturní rovině.

Benediktini byli od 13. stol. kolonizátory zdejší, do té doby pusté, krajiny Policka a Broumovska. Založili fungující klášterní hospodářství, zabezpečovali duchovní správu oblasti a stali se významnými šiřiteli kultury a vzdělání.Zdejší krajina by bez nich jistě vypadala zcela jinak, přinejmenším by byla chudší o zdejší skvostné dientzenhoferovské kostely.

Vývoj broumovské kotliny a význam benediktinů pro vznik a kultivaci krajiny - příspěvek Mgr. Baštecké (Státní okresní archiv, Náchod).

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558