Úvod - Broumovsko - Dientzenhoferové

Dientzenhoferové

Email Tisk PDF

k_bozanovKryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové

Velký mistr baroka, stavitel Kryštof Dientzenhofer (1655 - 1722), byl r. 1710 jmenovám stálým architektem broumovského opata Otmara Zinkeho. Dientzenhofer přišel na území Čech z Bavorska a r. 1710 měl za sebou již dlouhou stavební činnost na mnoha místech Čech a hlavně v Praze. Pro Zinkeho pracoval až do své smrti. Podílel se také na stavební činnosti v broumovském klášteře. Jeho díly jsou kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích a v Otovicích.

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689 - 1751), syn a nástupce Kryštofa D., po návratu z několikaleté cesty po Evropě spolupracoval se svým otcem až do jeho smrti. Pracoval jako otcův polír už r. 1716. Při vlastním projektování kostelů uplatňoval nová řešení prostoru. Jeho návrhy vynikají citem pro začlenění stavby do krajiny i architektonickým pojetím. Pro Broumov a okolí vypracoval plány mnoha staveb. Podle jeho plánů vznikla kaple na Hvězdě, kostely v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově, Božanově a Bezděkově.

Jediný Kostel v Martínkovicích je dílem M. Allia a nepatří tak do "dientzenhoferovské" skupiny.

Přestože všechny dientzenhoferovské kostely na Broumovsku vynikají rozmanitostí půdorysů, jsou architektonicky skromnější. Dřevěné klenby jsou většinou jen falešné. Důvodem byly pravděpodobně stavební náklady a místní síly, které byly po technické stránce méně zdatné než vlastní Dientzenhoferova stavební skupina. I tak je tato barokní skupina ojedinělá a zhodnocuje krajinu výběžku.

k_sonovV celé oblasti je mnoho drobných sakrálních památek: křížky, plastiky, sošky, křížové cesty,.... Ne všechny jsou v současné době v uspokojivém stavu. O zlepšení situace se snaží několik místních lidí a dobrovolníci sdružení INEX-SDA (INEX pořádá letní mezinárodní tábory, jejichž prostřednictvím se lidé z celého světa podílejí na obnově tohoto kulturního dědictví a na jeho dokumentaci). Velkou zásluhu na dokumentaci celé oblasti z tohoto hlediska má především občanské sdružení Collegium pro arte antiqua Brno, se kterým INEX - SDA Praha spolupracuje.

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558