Úvod

DSO Broumovsko

Email Tisk PDF

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Broumovsko, dříve Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka. Vzniklo na podzim roku 1997 v zájmu spolupráce obcí při řešení společenských a hospodářských problémů venkovského prostoru a kvality života, při ochraně přírody a krajiny a kulturního dědictví.

Jednou z trvalých činností sdružení je také propagace oblasti Broumovska a Teplicka jako turistického cíle i jako prostoru pro podnikatelskou činnost. Nedotčená příroda půvabné broumovské kotliny a jedinečnost Teplicko-adršpašských skal nabízí tuzemským i zahraničním turistům klidnou dovolenou, hluboké zážitky a možnost poznat i sousední polské pohraničí s jeho četnými zajímavostmi.

V červenci 2001 bylo Sdružení transformováno na Dobrovolný svazek obcí Broumovsko.

Od r. 1999 Sdružení systematicky podporuje rozvoj turistiky v česko-polském pohraničí. Pro podporu rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku zřídilo SMO ve spolupráci s Městem Broumov na jaře roku 2000 Informační centrum Broumovska.

V letech 1999 - 2000 vydalo Sdružení několik informačních materiálů o Broumovsku a Teplicku. Protože podporujeme především rozvoj tzv. šetrné turistiky, připravili jsme postupně v l. 1999 - 2000 dvě cyklotrasy vedoucí pohraničním územím ČR a PR - Stěny a Stolové hory - a cyklotrasu Zelené údolí z Hronova do Stárkova. Obě mezinárodní cyklotrasy jsou na české straně vyznačeny v terénu cyklistickými značkami a vybaveny informačními panely. Pro cykloturisty byl k oběma trasám vydán standardní průvodce v řadě KČT.

DSO ve spolupráci s Infocentrem a městem Broumov pokračuje i nadále ve snaze o rozvoj cestovního ruchu v oblasti, v publikační a propagační činnosti apod.

Další činnosti, výroční zpráva apod. budou postupně doplněny.

Kontakt:
Mírové náměstí 56
550 01   Broumov
tel.: +420 491 521 562

 

Vyhledávání

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558