Grodno

Email Tisk PDF

Hrad Grodno v romantické lesní krajině se ční nad jezerní hladinou na severozápadním okraji Gór Sowich, přibližně 14 km od města Walbrzych. Cesta k hradní pevnosti začíná v osadě Zogorze Slaskie.

Nelze přesně určit, kdy hrad vznikl, protože chybí písemné podklady. Pravděpodobně již v 13. stol. patřil do obranné soustavy hradů, kterou vytvořil svidnicko-javorský Piastovec Bolko I. na obchanu svého území proti expanzi ze strany českého státu. Nynější Grodno se poprvé připomíná v roce 1305 pod tehdejším názvem Kinsburg.

Z nejstarší doby pochází horní palácová část s věží, k níž byly v době renesance připojovány další části. Hrad měl velmi pestrou a dlouhou řadu majitelů z řad šlechticů. Mezi nejkurióznější vlastníky patřil moldavský hospodar Michal - není jisté, zda na hradě vůbec pobýval. Za třicetileté války Grodno těžce poškodili Švédové a hrad začal postupně chátrat. V minulém století, s příchodem romantismu a s obdivem jeho vyznavačů ke středověku, se hradu ujal profesor Büsching. Provedl mnoho úprav, které přispěly k většímu využití v oblasti cestovního ruchu. Zřídil zde výletní restauraci a k vyšší návštěvnosti využil pověsti.

Prohlídka hradu a malého muzea je zajímavá, završením je výstup na věž. Z té je krásný výhled do okolí a hlavně na víceúčelovou vodní nádrž - Bystřické jezero. Dílo vzniklo v letech 1911 až 1914, podobně jako některé přehrady v Krkonoších, po špatných zkušenostech z povodní před koncem minulého století. Přehrada z velkých kamenných bloků uzavřela údolí a vzniklo umělé jezero. Je dlouhé přes tři kilometry a rozloha činí 50 ha.

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558