Krzezsow

Email Tisk PDF

Osada vznikla při benediktinském opatství, které založila kněžna Anna. R. 1292 bylo obsazeno cisterciáky.  Komplex opatství zahrnuje klášter s barokním kostelem z l. 1728-35 s bohatou fasádou a vnitřním zařízením (fresky na stropech). Barokní mauzoleum Svidnických Piastovců z l. 1734-47, přestavěné r. 1839. Při kostele je barokní klášter benediktínek z 18. stol.

Další stavbou komplexu je barokní kostel sv. Josefa z l. 1692 - 96, přestavěný roku 1720, s fasádou z r. 1735. Kaple sv. Magdalény z 18. století. Celek je obehnán klášterní zdí s branami a kapličkami z 1. pol. 18. stol. Ve vsi i v okolí množství kaplí, božích muk a křížů, obzvláště na křížové cestě s lipovou alejí. Betlejem - dřevěné letní sídlo opatů (pavilon) ze 17. stol.

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558