Walbrzych

Email Tisk PDF

Krajské město nad řekou Pelcznicou ve Valbřišské pahorkatině.

Donedávna zde dominovalo hornictví. Kníže Bolko II. udělil městu právo k dobývání stříbrných rud již r. 1366, později i k těžbě uhlí. První zmínka o městě pochází z r. 1426. Město mnohokrát měnilo majitele, r. 1808 přestalo být soukromým majetkem a rozvíjelo se jako samostatný městský celek. Na město negativně působily války a živelné pohromy - husitské války, 30letá válka a v 18. stol. války slezské. Po morové epidemii koncem 17. stol. zůstalo ve městě jen několik desítek obyvatel. Od 15. do 18. století se rozvíjelo tkalcovství, hornictví a místní hospodářství.

Walbrzych má mnoho vzácných stavebních památek: domy na náměstí, kostel z r. 1305, evangelický kostel z r. 1785, palác Albertich z 19. stol. Regionální muzeum, stálou výstavu minerálů Dolního Slezska, saského a místního porcelánu. Ve městě je neogotický kostel sv. Andělů strážných, palác Czertyců, botanická zahrada, štoly. Muzeum průmyslu a technologie - v centru města a začalo se budovat během likvidace dolu. Bylo otevřeno v březnu 1993. Průmyslový komplex na povrchu existoval již v minulém století. Muzeum je umístěno u dvou cihlových věží, v šachtách Julia a Sobotka - první je datována r. 1867, druhá r. 1874. Byly postaveny po vzoru věží v Sevastopolu užívaných v Krymské válce, s ocelovými věžemi konstruovanými na šachtě Julia a Sobotka. Takto konstruované těžební věže jsou spolu s vybavením unikátní památkou na světě (konstrukce z let 1911-14). Stranou dolu se nachází historické budovy jako např. starý boiler vyrábějící energii pro důl, dílny, umývárny, šatny, kontrolní místnosti a kanceláře. Vše je přístupné.
 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558