Úvod - Polské příhraničí - Wambierzyce (Vambeřice)

Wambierzyce (Vambeřice)

Email Tisk PDF

Toto poutní místo je největší atrakcí v oblasti.

V centru se nachází bazilika s 1980 korunovanými figurkami Panny Marie Vambeřické. Původní ústní tradice byla v 18. století zpracována do obrazového vyprávění. Počátkem 18. st. získal slepý Johann z Razsewa zpět zrak, když prosil figurku zavěšenou na lípě. Když se rozšířila zpráva o tomto zázraku, začaly k figurce proudit davy poutníku. Později byla pro sošku Panny Marie postavena bazilika. Podle historie se v r. 1677 pokusil Daniel Paschasius postavit menší napodobeninu města Jeruzalém. O čtyři roky později bylo na návrší několik kaplí a vzniklo centrum kultu Panny Marie. V l. 1695 - 1711 byl postaven nový kostel, ale kvůli špatné konstrukci byla budova zbořena. R. 1715 začal nový hrabě Franz von Götzen kostel stavět znovu. V této podobě zůstala stavby dodnes. R. 1936 povýšil papež Pius XI. kostel na malou baziliku. Za Pannou Marií chodilo množství poutníků z Čech, Moravy a Rakouska - zmínku o pouti do Vambeřic lze najít v v knize "Babička" od Boženy Němcové. Podle velké encyklopedie přišlo ročně až 200 000 poutníků. Od r. 1703 byly Vambeřice nazývány Jeruzalémem Dolního Slezska.

Ve Vambeřicích jsou tyto zajímavé objekty:
  • bazilika s fasádou z pozdní renesance a barokním interiérem, pozoruhodný je zejména hlavní oltář a kazatelna
  • křížová cesta, která patří k největším a nejkrásnějším v Evropě a má 79 zastávek, které pocházejí z 18. a 19. století. Figurky a okolní vybavení kaple je ze století 19. a 20.
  • pohyblivý betlém - největší v Kladsku, jeho součástí je 800 figurek a pochází z r. 1882
 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558