Úvod - Polské příhraničí - Zloty Stok

Zloty Stok

Email Tisk PDF

Město Zloty Stok se nachází na hlavní cestě vedoucí do Klodzka.

Oblast je díky své poloze na úpatí Zlatých hor velice turisticky atraktivní. Oblast je oblíbena pro množství turistických tras především vedoucích k Radochowské jeskyni.

Zloty Stok je původně stará hornická osada, jejíž vývoj byl pevně spjat s těžbou zlata. V současné době se ve města nacházejí turisticky přístupné zlaté doly. Je tu vytvořena kolekce, která připomíná tisíciletou tradici těžení zlata. Sbírky jsou umístěny ve dvou šachtách: *šachta Gertruda, délka 500 m, turisté zde mohou vidět: -kolekce map a plánů těžby zlata z 18. - 20. stol. -zařízení k tavení zlata -laboratorní nástroje pro zkoušky kvality zlata -podzemní hydraulické zařízení *Černá šachta - 300 m chodeb, které vznikly v 18. stol. Jsou několik metrů vysoké a podpírané pilíři. Nachází se zde ještě nižší patro, do něhož se začalo sjíždět v 18. st. Pro turisty velice zajímavá část.

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558