Úvod

1. seminář péče o zeleň měst a obcí Komu se nelení, tomu se zelení

Email Tisk PDF
V úterý a ve středu 17. - 18. 5. 2011 probíhal v kreslírně kláštera první blok semináře o péči o zeleň města a obcí s tématem „Řez dřevin a keřů“ pořádaný Dobrovolným svazkem obcí Broumovsko.
Ukázalo se, že o tento seminář je nebývalý zájem nejen ze strany firem a osob podnikajících v tomto oboru, ale rovněž z řad aktivních občanů. Předpokladem organizátorů bylo v prvním dnu provést teoretický výklad a druhý den se zaměřit v terénu na praktické ukázky.
Celý článek...
 

Komu se nelení, tomu se zelení - popis projektu

Email Tisk PDF

DSO Broumovsko připravilo a realizuje projekt Komu se nelení, tomu se zelení v rámci 2. výzvy na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Opatření Realizace místní rozvojové strategie, FICHE 7 Informace Broumovsku.

Popis projektu

Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ se nachází na území CHKO Broumovsko. Tato skutečnost přináší mnoho základních specifik, odlišných od „normálu“ v ostatních částech České republiky, které ovlivňují běžný život obyvatel Broumovska. Na správních územích členů svazku – jednotlivých obcí není příliš rozvinutá průmyslová činnost, existují zde menší průmyslové objekty, ekonomické subjekty se převážně zaměřují na zemědělskou činnost a v současné době se začíná rozvíjet cílená podpora měkkého turistického ruchu. K tomu, aby se zde návštěvníci cítili jako v přírodním prostředí, které si právem zaslouží statut CHKO, je nutné přizpůsobit vzhled obcí, jejich veřejných prostranství a turistických cílů, původnímu přírodnímu prostředí, kvůli kterému byla CHKO Broumovsko vyhlášena.

Celý článek...
 

Setkávání na Broumovsku

Email Tisk PDF

DSO Broumovsko připravilo a realizuje projekt Setkávání na Broumovsku v rámci 3. výzvy na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Opatření Realizace místní rozvojové strategie, FICHE 8 Plus život na Broumovsku.

Popis projektu

Vzrůstající počet kulturních, společenských a sportovních akcí, které Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, členské obce a jednotlivé zájmové složky nebo spolky obcí pořádají, vyvolal potřebu pořízení velkoprostorových stanů, které by sloužily jako přístřešek pro návštěvníky uvedených akcí v případě nepříznivého počasí nebo naopak jako ochrana před sluncem. Na uvedené akce je vždy potřeba zajistit také vhodné stoly a židličky. DSO Broumovsko tuto potřebu doposud řešilo vypůjčováním obdobných zařízení, čímž se pořádání akcí prodražovalo.
Současně v případě nenadálých okolností způsobených extrémy počasí bylo často potřeba zřídit provizorní přístřešky např. pro stanové tábory, návštěvníky kempů atd. Pořízením stanů, stolů a židliček do vlastnictví DSO Broumovsko se potřeba mobilního zázemí pro pořádané i nahodilé akce vyřeší.
Stany, stoly a židličky budou uskladněny v technickém zázemí obcí Teplice nad Metují a Božanov a současně budou tyto obce zodpovědné za řádné postavení, složení a uskladnění stanů, stolů a židliček.

Celý článek...
 

Děje se

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Dohoda o autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji se rýsuje

Dohoda o autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji se rýsuje

Jednání o nových smluvních podmínkách na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kra...

Hasiči zachraňovali zraněnou osobu z nepřístupného terénu v Adršpašských skalách

Hasiči zachraňovali zraněnou osobu z nepřístupného terénu v Adršpašských skalách

Při záchraně zraněné osoby z nepřístupného terénu v Adršpašských skalách spolupracovaly ce středu od...

Odstartovala registrace na 9. ročník soutěže Broumovská klávesa

Odstartovala registrace na 9. ročník soutěže Broumovská klávesa

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Broumovská klávesa letos míří do 9. ročníku, na který právě ...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 15. do 17. února

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 15. do 17. února

Sraz turistů, Přejezd Javořích hor, dva lyžařské závody, plesy, maškarní pro děti, ochutnávka destil...

Starší přípravka obsadila v dalekém Jičíně 5. místo

Starší přípravka obsadila v dalekém Jičíně 5. místo

V sobotu 9. února startovala starší přípravka Slovanu Broumov ve vzdáleném Jičíně. V konkurenci osmi...

  •  

Vyhledávání

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558