Úvod

Komu se nelení, tomu se zelení

Email Tisk PDF

KOMUSENELENI_-_banner_468x60pix

Seminář péče o zeleň měst a obcí určený pro státní správu, samosprávu, aktivní občany, realizační firmy podnikající v oboru, další subjekty veřejného života a veškerou veřejnost.

Popis projektu

Semináře se konají v zahradním domku Klášterní zahrady, vždy od 8,00 hodin. Odjezd na exkurzi bude v 7,00 z parkoviště pod Střelnicí.

Vstupné a vložné je hrazeno z dotačního programu LEADER.


17. a 18. 5 2011 (úterý a středa)
Ing. Marek Žďárský
Intenzivní školení řezu dřevin a keřů včetně praktických ukázek

První den je věnován teoretickému výkladu. Účastníci se seznámí s různými přístupy k řezu keřů a stromů z hlediska taxonu, stáří, účelu řezu a s rozdíly v technologických postupech. Dále budou podrobně vysvětleny nejčastější chyby a nešvary, se kterými je možné se v praxi setkat a popsána bude správná alternativa řezu.

Druhý den bude věnován praktickému nácviku řezu pod vedením zkušeného instruktora. Všichni účastníci si přímo v praxi budou ověřovat a procvičovat teoretické poznatky získané první den školení. Bude výhodou, když účastníci praktické části budou mít s sebou kvalitní zahradnické nářadí: dvousečné zahradnické nůžky, pákové zahradnické nůžky, zahradnickou pilku s otočným listem (nebo alespoň ocasku, například Silky či ARS) a zahradnický nůž – žabku. Veškeré nářadí musí být ostré.

Přihláška - vyplňte formulář a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Celý článek...
 

Projekt Marketing cestovního ruchu Broumovska

ROPEU


 

Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu Broumovska prostřednictvím partnerství, koordinace aktivit, rozvoje nových produktů a společné propagace regionu.

Projekt je realizován v období od roku 2011 – 2013. V rámci projektu vzniknou nové propagační materiály regionu, proběhne rekonstrukce webu broumovsko.cz, budou zrealizovány dvě studijní cesty (Punkevní jeskyně, Šumava/Bavorský les) a vypracovány odborné studijní materiály, které pomohu rozvoji cestovního ruchu Broumovska.

O projektu PAAK

Cílem projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Cílem partnerství regionálních subjektů je intenzivní a efektivní spolupráce. Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů:

- při tvorbě projektových žádostí, které budou následně předkládány v rámci standardních výzev ROP Severovýchod (od identifikace projektového záměru ke zpracování projektové žádosti),

- při realizaci projektů, které se realizují v rámci ROP Severovýchod (realizace, administrace, vyúčtování finančních prostředků, řešení průřezových problémů).

Pilotním projektem nazýváme vzorový projekt, který má motivovat potenciální žadatele a příjemce. Prvořadým cílem je, aby nositel pilotního projektu předal potenciálním žadatelům a příjemcům podpory, a nejen jim, alei široké veřejnosti, zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu.

Pilotní projekty slouží jako vzory, inspirace pro žadatele a příjemce. Na konkrétních projektech uvidí, co se píše do žádosti, jak vypadá konkrétní zadávací dokumentace a na co si dát pozor.

Poskytovatelem asistence na území Královéhradeckého kraje je předkladatel projektu Centrum evropského projektování a.s. Poskytovatelem asistence na území Pardubického kraje je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a na území Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Hlavním cílem asistence pilotním projektům, která probíhá prostřednictvím konzultací, je rozvoj lidských zdrojů potřebných pro kvalitní přípravu projektů, pro úspěšnou realizaci projektů, pro čerpání finančních prostředků a efektivní využití prostředků směřující k naplnění cílů programu ROP Severovýchod. Povede ke zvýšení schopností žadatelů připravovat a realizovat projekty spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím ROP Severovýchod v programovacím období 2007 - 2013.

Kontakty:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8, PSČ 500 04 Hradec Králové
www.rada-severovychod.cz   

Ing. Martin Škeřík
vedoucí Odboru technické pomoci
tel.:  +420 774 000 530, +420 498 501 020
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Zuzana Škvrnová
referentka pro absorpční kapacitu
tel.: +420 498 501 022
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PAAK

 

Pilotní projekt Marketing cestovního ruchu Broumovska 

Hlavním cílem projektu je zajistit koordinovaný a systematický rozvoj cestovního ruchu Broumovska prostřednictvím rozvoje partnerství, koordinace aktivit, rozvoje nových produktů cestovního ruchu a společné propagace regionu. Zkvalitnit propagaci značky Broumovska a zvýšit návštěvnost tohoto regionu.

V čem je projekt pilotní?

  • Pilotní projekt pro oblast podpory 3.2  
  • Projekt je vzorovou ukázkou vytváření partnerství v regionu v oblasti cestovního ruchu. Ostatní žadatelé se mohou poučit ze způsobu tvorby partnerství, zapojení všech klíčových regionálních partnerů  
  • Projekt je zaměřen na celou škálu aktivit v oblasti marketingu cestovního ruchu: Činnost organizace cestovního ruchu a rozvoj partnerství v cestovním ruchu, Analytické a koncepční materiály, Marketingová podpora cestovního ruchu, Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu  
  • Projekt přichází s možností tvorby nových produktů cestovního ruchu, které mohou být inspirací i pro další oblasti – Marketingové studie „Ptačí pozorovatelny, Hospodářský les s výběhy pro místní zvěř, Naučná cesta samoobnovujícím se lesem – Javoří hory“  
  • Zájemci se mohou inspirovat při psaní žádosti a realizaci svého projektu na www.cep-rra.cz/paak – sekce Pilotní projekty/Vyhledat projekt
 

Pozvánka na seminář Regionální značení na Broumovsku – originální produkty Broumovska

Email Tisk PDF

Seminář pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s Asociací regionálních značek
KDY: 29.března 2011 od 9:00 hodin
KDE: Centrum regionálního rozvoje Broumovska, sál Kreslírna v klášterním gymnázium
Benediktinského kláštera, Klášterní 1, Broumov


Program:
08:45 09:00 Prezence účastníků semináře
09:00 10:30 Prezentace CHKO Broumovsko, Regionální značení výrobků
10:30 10:45 Přestávka
10:45 12:00 Regionální značení výrobků – výběr loga, certifikační komise
12:00 12:30 Přestávka – oběd
12:30 14:00 Prezentace Ekocentrum Violka, Regionální značení výrobků II.
14:00 14:15 Přestávka
14:15 18:30 Internetový marketing


Přihlášky na seminář zasílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo můžete svou účast potvrdit telefonicky na +420 734 570 140.
Další informace o regionálním značení naleznete na www.regionalni-znacky.cz.

 

Děje se

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Už jste se někdy ocitli v pekle?

Už jste se někdy ocitli v pekle?

Pokud ne a chcete vidět, jak to tam vypadá, tak nesmíte chybět na koncertě Adama Bomba. Ten se koná ...

Bruneta po ránu, blondýna večer

Bruneta po ránu, blondýna večer

"Uvařím si kávu. Kopec kávy. Hustou, silnou, vroucí, krutou, sprostou. Životní šťávu unavených..." c...

Tanec sv. Markéty

Tanec sv. Markéty

Vystoupení zpěvačky s uměleckým jménem Vladivojna La Chia je vždy spojené s něčím speciálním. Tentok...

MAS Broumovsko+ podpořila obnovu dřevěného kostela Panny Marie v Broumově

MAS Broumovsko+ podpořila obnovu dřevěného kostela Panny Marie v Broumově

Mezi jednu z oblastí, které MAS Broumovsko+ podporuje, patří obnova kulturního dědictví. V současné ...

Vítězství Police patří synovi předsedy oddílu

Vítězství Police patří synovi předsedy oddílu

V sobotu se předsedovi fotbalového oddílu Karlu Klimešovi narodil syn Štěpán. Hned druhý den mu poli...

  •  

Vyhledávání

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty „DSO Broumovsko“ a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

logo_khk

Péče o zeleň

KOMUSENELENI_-_banner_160x600pix


Kontakt

adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov

dsobroumovsko@broumov.net

tel.: +420 491 810 020

Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní
tel.: 602 854 783
Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
 
Projekt meziobecní spolupráce
Hana Colby
tel.: 777 694 393
Martina Tauchmanová
tel: 775 761 001
Yvona Eliášová
tel.: 608 703 558